Обща характеристика

Синият плесен на повърхността на сиренето е знак за абсолютния му природен произход. Тъй като повърхността не се подлага на химическа обработка, то синият плесен не се довежда до естествено погиване и той може да се развива по естествен начин.

Вместо от овче мляко както е с френското сирене, това сирене се произвежда от аталпийско  краве мляко.

За информация относно количество и разфасовки, моля свържете се с нас!

Blue Star blue cheese

50%
Масленост
90 дни
Срок на годност
3.2 кг.
Тегло на опаковката